Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc (Partea 1)
Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc (Partea 1)

Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc (Partea 1) - Pastorul Ted Wilson

Articole 19 august 2022

Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson abordează prima parte despre slujirea lui Hristos în Sanctuarul Ceresc, ca parte a celei de-a douăzeci și patra doctrine fundamentale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Înainte de a se înălța înapoi la cer, Isus i-a asigurat pe ucenicii Săi că se va întoarce. El a spus: „… Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce Mă voi duce și vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi.” (Ioan 14:2,3).

În timpul înălțării lui Isus, îngerii au reiterat această promisiune, spunându-le ucenicilor: „Bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus, care S-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum L-ați văzut mergând la cer.” (Fapte 1:11).

Într-adevăr, avem o asigurare că Isus se va întoarce. Dar ce face El în cer între timp?

Dumnezeu cercetează

Când vine vorba de decizii majore, Dumnezeu investighează întotdeauna înainte de a acționa, demonstrându-și disponibilitatea de a ierta și oferindu-ne ocazia de a face parte din planul Său.

În Grădina Edenului, Dumnezeu i-a căutat pe Adam și Eva, punându-le întrebări și lăsându-i să răspundă.

Înainte ca încurcarea limbilor să aibă loc la Turnul Babel, „Domnul S-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.” (Geneza 11:5).

De asemenea, înainte de a-i elibera pe israeliți din sclavie, Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în Egipt, și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui; căci îi cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor…” (Exodul 3:7,8).

În cele din urmă, înainte de a distruge Sodoma și Gomora, Dumnezeu a decis să investigheze oamenii. El a spus: „Strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit, și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine; și dacă nu va fi așa, voi ști.” (Geneza 18:20,21).

În mod similar, în așteptarea celei de-a doua veniri, Isus investighează acum pământul – toți cei care au trăit vreodată, fiecare alegere pe care fiecare persoană a făcut-o și așa mai departe. Dumnezeu vrea să fie clar pentru noi și pentru locuitorii universului că nimeni nu va avea o soartă pe care nu a ales-o.

Dar cum va decide Dumnezeu pe cine să ia în cer și pe cine să lase? Cum putem fi siguri că acțiunile Sale vor fi juste?

Judecata de cercetare

În Daniel 7:9-11, citim despre judecata de cercetare în care dorințele și acțiunile oamenilor vor fi luate în considerare pentru a vedea dacă vor să facă parte din împărăția lui Dumnezeu sau nu. În loc să o facă unu la unu, Dumnezeu va deschide cărțile de aducere aminte înaintea tuturor oamenilor pentru ca ei să le vadă. El dorește ca toată lumea să facă parte din acest proces de judecată, asigurând dreptate, onestitate și transparență pentru toți.

În acest moment, Isus se află în sanctuarul ceresc împăcând omenirea cu Dumnezeu și hotărând cine dorește să facă parte din împărăția lui Dumnezeu. Odată ce această lucrare este terminată, el va veni.

Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc

Această lucrare de judecată este descrisă în doctrina fundamentală Adventistă de Ziua a Șaptea #24 după cum urmează: „În ceruri, există un Sanctuar – adevăratul tabernacul, ridicat nu de om, ci de Domnul. În el, Domnul Hristos slujește în favoarea noastră, punând la dispoziția credincioșilor beneficiile jertfei Sale ispășitoare, aduse o dată pentru toți, pe cruce.”

„La înălțarea Sa, El a fost inaugurat ca Marele Nostru Preot și a început lucrarea sa de mijlocire, care a fost simbolizată prin lucrarea Marelui Preot în Sfânta a sanctuarului pământesc.”

„În 1844, la sfârșitul perioadei profetice de 2300 de zile, a intrat în a doua și ultima fază a slujirii Sale ispășitoare, care a fost simbolizată de lucrarea Marelui Preot în locul Prea-Sfânt al Sanctuarului pământesc.”

„Este o lucrare de judecată cercetarea, care face parte din eliminarea finală a întregului păcat, simbolizată prin curățarea vechiului sanctuar ebraic în Ziua Ispășirii. În acel serviciu tipic, Sanctuarul era curățat cu sângele jertfelor de animale, dar lucrurile cerești sunt purificate cu jertfa perfectă a sângelui lui Isus.”

„Judecata de cercetare dezvăluie ființelor cerești care dintre cei morți dorm în Hristos și, prin urmare, în El, sunt considerați vrednici să ia parte la prima înviere.”

„De asemenea, arată cine dintre cei vii locuiește în Hristos, păzind poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și, prin urmare, în El sunt gata pentru mutarea în Împărăția Sa veșnică.”

Ea concluzionează: „Această judecată justifică dreptatea lui Dumnezeu în salvarea celor care cred în Isus. Ea declară că cei care au rămas loiali lui Dumnezeu vor primi Împărăția. Finalizarea acestei slujiri a lui Hristos va marca încheierea probațiunii umane înainte de a doua venire.”

Concluzie

Lăudați-l pe Domnul pentru că este un Dumnezeu corect și drept care ne iubește și se îngrijește de noi și un Dumnezeu care va îndrepta toate lucrurile într-o zi! Săptămâna viitoare, pastorul Ted Wilson va continua discuția despre această doctrină biblică. Între timp, aprofundați Cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege mai departe această lucrare importantă a lui Hristos.

Articolul anterior.

Link către articolul în limba Engleză