Moartea și învierea
Moartea și învierea

Moartea și învierea (Ce speranță avem?) – Pastorul Ted Wilson

Articole 16 September 2022

Moartea și învierea

În acest episod, pastorul Ted Wilson vorbește despre Moarte și Înviere, subiectul celei de-a douăzeci și șasea doctrine fundamentale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

Una dintre cele mai dureroase și devastatoare pierderi pe care le putem experimenta vreodată este pierderea unei persoane dragi. În timp ce durerea se poate diminua în timp, memoria acelei persoane speciale rămâne.

Dar avem o speranță uimitoare de a ne revedea cu cei dragi. Isus a spus în Ioan 11:25, „Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.” Această promisiune ne asigură că moartea nu este sfârșitul tuturor lucrurilor. În El există viață veșnică.

Când începe veșnicia?

1 Timotei 6:16 ne spune că Dumnezeu „singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii.” În schimb, oamenii sunt ființe muritoare. Geneza 2:7 spune: „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu.” sau, după cum spun unele traduceri, un „ființă vie.” Pentru a fi un suflet viu, trebuie să ai suflare de viață și un corp.

Când Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, El le-a dat liberul arbitru, puterea alegerii. Ei puteau să se supună sau să nu-l asculte. Dar dacă vor mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, vor „muri negreșit” (Geneza 2:17).

Din păcate, Satana a contrazis avertizarea lui Dumnezeu, ispitind-o pe Eva: „Hotărât ca nu vei muri” (Geneza 3:4). Dar după ce au păcătuit, Adam și Eva au descoperit că „plata păcatului este moartea” (Romani 6:23). Ei se vor „întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci țărână ești și în țărână te vei întoarce.” (Geneza 3:19).

Convingerea Fundamentală #26

Doctrina fundamentală Adventistă de Ziua a Șaptea #26 afirmă: „Plata pentru păcat este moartea. Dar Dumnezeu, care este singurul nemuritor, le va da viață veșnică celor răscumpărați. Până în ziua aceea însă, moartea este o stare de inconștiență pentru toți oamenii. Când Domnul Hristos, care este viața noastră, va reveni, neprihăniții înviați și cei neprihăniți în viață vor fi glorificați și luați ca să-L întâmpine pe Domnul lor. A doua înviere, învierea celor nelegiuiți, va avea loc după o mie de ani.”

Moartea este o stare inconștientă, un somn profund din care o persoană așteaptă învierea. „Cei vii, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic” (Eclesiastul 9:5). „Nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii” (Psalmul 115:17).

Daniel a vorbit, de asemenea, despre moarte ca un somn, spunând: „Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula: unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușine veșnică.” (Daniel 12:2).

Moartea ca un somn

Isus a repetat acest concept de moarte. Referindu-se la Lazăr, El le-a spus ucenicilor Săi: „Lazăr, prietenul nostru, doarme, dar Mă duc să-l trezesc din somn.” (Ioan 11:11). În același timp, El se referea la propria Sa înviere care avea să se întâmple în curând.

Deoarece moartea este un somn, există înviere. Acest lucru este posibil prin moartea și învierea lui Hristos. „Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră.” (1 Corinteni 15:13,14).

„Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om” acesta este Isus „a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, a venit și învierea morților. Căci așa cum în Adam toți mor, tot așa în Hristos toți vor fi înviați.” (versetele 20-22).

Ellen White

În plus, Ellen White spune în Cerul, pagina 35: „În mijlocul frământărilor pământului, al fulgerului și al tunetului, glasul Fiului lui Dumnezeu îi cheamă pe sfinții adormiți. El privește mormintele celor drepți, apoi ridicându-și mâinile spre cer, strigă: „Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă, voi cei care dormiți în țărână și înviați!” De-a lungul și de-a latul pământului, morții vor auzi acea voce și cei care aud vor trăi”

Pentru că Isus trăiește, putem trăi și noi. Dar, așa cum am învățat din Daniel 12:2 mai devreme, unii vor fi înviați la „ocară și rușine veșnică.”!!! Aceasta se referă la a doua înviere, în care cei care l-au respins pe Hristos ca Mântuitor vor fi înviați pentru judecata și distrugerea lor finală, despre care vom discuta în episodul următor.

„Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte.” (1 Tesaloniceni 4:16-18).

Ce mare asigurare că Isus vine și că El are puterea asupra morții!

Aflați mai multe despre moartea și învierea lui Hristos la adresa www.adventist.ro/moartea-si-invierea/.

Articolul anterior