Natura omului
Natura omului

Ființele Umane [Cum le-a creat Dumnezeu?] – Pastorul Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 5 martie 2022

În acest videoclip, pastorul Ted Wilson discută despre a șaptea doctrină fundamentală a adventiștilor de ziua a șaptea – natura umanității.

În Psalmul 8:3-5, citim un cântec frumos care slăvește pe Dumnezeu Creatorul: „Când privesc cerurile Tale, lucrările degetelor Tale, luna și stelele pe care le-ai întemeiat, îmi zic: Ce este omul ca să-Ți amintești de el și fiul omului ca să-l cercetezi? Tu l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încoronat cu slavă și cu măreție.” (Psalmii 8:3-5 NTR).

Acest pasaj arată valoarea pe care Dumnezeu a pus-o asupra ființelor umane. El ne-a făcut puțin mai prejos decât îngerii și ne-a încununat cu slavă și onoare. Într-adevăr, Îi aparținem.

Crearea omului

Dumnezeu ne-a creat perfecți. „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră. … Astfel, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat; bărbat și femeie i-a creat.” (Geneza 1:26-27 NTR).

Dumnezeu a modelat omul cu propriile sale mâini din țărâna pământului. Apoi, El „a suflat în nările lui suflare de viață, iar Adam a devenit un suflet viu.” (Gen. 2:7 NTR). Din aceasta, Adam a fost creat. El a fost făcut dintr-un corp și suflare de viață.

Un ajutor potrivit

Dar Dumnezeu și-a dat seama că Adam avea nevoie de un tovarăș. „Nu este bine ca Adam să fie singur. Îi voi face un ajutor potrivit.” (Geneza 2:18 NTR). Când Adam a dormit, Dumnezeu i-a extras una dintre coaste și a făcut-o femeie. Când s-a trezit, a întâlnit-o pe Eva.

Dumnezeu i-a binecuvântat și a spus, „Fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice vietate care se târăște pe pământ!” (Gen. 1:28 NTR).

Dumnezeu i-a așezat pe Adam și Eva în frumoasa grădină a Edenului pentru a trăi acolo pentru totdeauna în fericire. Din păcate, au căzut în păcat după ce au mâncat fructul cunoștinței binelui și răului. Această încălcare le-a cauzat lor și întregii omeniri durere, suferință și moarte.

Un plan de salvare

Dar Dumnezeu le-a spus că va oferi un plan de mântuire pentru omenire, salvându-i de ruina veșnică. Lui Satan, I-a spus, „Voi pune dușmănie între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Sămânța ei îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Gen. 3:15).

Deși Satana a adus păcatul asupra omenirii, el va fi învins. O cale de scăpare ar fi făcută pentru toți oamenii care Îl vor alege pe Isus ca Mântuitor personal.

Acest legământ al harului a fost făcut chiar înainte de cădere. Membrii Trinității au plănuit între Ei să salveze rasa umană dacă aceștia vor cădea în păcat. Efeseni 1:7 spune, „În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea nelegiuirilor, după bogăția harului Său.” (Efeseni 1: 7 NTR)

Noi suntem prețioși înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem lucrarea creației și recreerii Sale prin mântuirea Sa.

Natura omului

A șaptea doctrină fundamentală afirmă: „Bărbatul și femeia au fost făcuți după chipul lui Dumnezeu, dotați cu individualitate, cu puterea și cu libertatea de a gândi și de a acționa. Deși au fost creați ca ființe libere, fiecare om este o unitate indivizibilă formată din corp, minte și spirit și este dependent de Dumnezeu pentru viață, suflare și toate celelalte. Când primii noștri părinți nu L-au ascultat pe Dumnezeu, ei au negat dependența lor de El și au căzut din înalta poziție pe care au avut-o când au ascultat de El. Chipul lui Dumnezeu în ei a fost deteriorat și au devenit supuși morții. Urmașii lor le împărtășesc această natură căzută și consecințele ei. Se nasc având slăbiciuni și tendințe spre rău. Dar Dumnezeu, în Hristos, a împăcat lumea cu Sine și, prin Duhul Său, reface în muritorii pocăiți chipul Făcătorului lor. Creați pentru slava lui Dumnezeu, ei sunt chemați să-L iubească pe El, să se iubească unii pe alții și să aibă grijă de lucrurile care se află în jurul lor.”

Calea Către Hristos

În legătură cu aceasta, Calea către Hristos, pagina 15, ne amintește că „Datorită păcatului fiii oamenilor au ajuns robi ai lui Satana. Prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Hristos, fiii lui Adam pot deveni fii ai lui Dumnezeu. Luând asupra Sa natura noastră omenească, Domnul Hristos a înălțat omenirea. Luând asupra Sa natura noastră omenească, Domnul Hristos a înălțat omenirea.

Ce minunat Creator, Salvator, Răscumpărător și Prieten avem în Isus! Citiți mai multe despre această credință fundamentală la adventist.ro/natura-omului.

Articolul anterior