rămășița și misiunea ei
rămășița și misiunea ei

Rămășița [Care este ea și misiunea ei?] – Pastor Ted Wilson

Mesaje din partea pastorului Ted Wilson 19 aprilie 2022

În acest videoclip, pastorul Ted Wilson discută despre rămășița lui Dumnezeu și misiunea sa, constituind a treisprezecea doctrină fundamentală a Adventiștilor de Ziua a Șaptea.

O rămășiță este un grup de oameni care rămân loiali lui Dumnezeu indiferent de ce s-ar întâmpla.

Noe

Noe și familia sa au fost un exemplu al rămășiței de la început.

În Geneza 6:5,11, citim: „Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor inimii lui era toată ziua numai înspre rău. … Pământul era pervertit înaintea lui Dumnezeu și plin de violență.” (Geneza 6:5,11 NTR)

„Dar Noe a găsit bunăvoință înaintea Domnului.” (Geneza 6:8 NTR), spune versetul 8. Dumnezeu i-a spus planul Său de a distruge pământul cu potop de ape, deoarece oamenii erau atât de răi. În mijlocul distrugerii, a existat o cale de scăpare pentru cei care au ales să accepte harul lui Dumnezeu prin credință și ascultare.

Dumnezeu i-a cerut lui Noe să construiască o arcă, invitându-i pe oameni să intre înăuntru, astfel încât să fie în siguranță de potop. Noe a predicat timp de 120 de ani, dar numai familia sa de opt persoane a ales să fie salvată.

În ultimele zile, înainte ca Isus să se întoarcă pe pământ pentru a-și duce copiii în cer, se va întâmpla o situație similară. Lumea va fi plină de răutate, dar cei care se încred și cred în Dumnezeu vor rămâne ferm în urmarea căilor Sale în mijlocul influenței lumești.

A 13# Doctrină fundamentală – „Rămășița și misiunea ei”

A treisprezecea doctrină fundamentală afirmă: „Biserica universală este compusă din toți aceia care cred cu adevărat în Hristos. Dar, în zilele sfârșitului – o perioadă de apostazie foarte răspândită – o rămășiță a fost chemată să păzească poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Această rămășiță anunță sosirea ceasului judecății, proclamă mântuirea prin Hristos și vestește apropierea revenirii Sale. Această proclamare este simbolizată prin cei trei îngeri din Apocalipsa 14; ea coincide cu lucrarea judecății din ceruri și are ca efect o lucrare de pocăință și reformă pe pământ. Fiecare credincios este chemat să participe personal la această acțiune mondială de mărturisire.”

De-a lungul istoriei, Dumnezeu a avut întotdeauna popor care a fost rămășiță Sa. Mii de martiri și-au pecetluit credința cu sânge, mai ales în Evul Mediu. Aceeași putere persecutoare din Evul Mediu se va ridica în ultimele zile din nou ca putere religioasă și politică. Îi va persecuta pe cei care nu se vor supune cererilor sale.

Rămășița credincioasă a lui Dumnezeu este menționată în Apocalipsa 12:17 ca fiind cei care „păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus.” (Apocalipsa 12:17 NTR). Cu toate acestea, acești oameni nu sunt un club exclusivist. Oricine îl iubește, acceptă adevărul din Biblie și îl urmează de bunăvoie, poate face parte din ea.

Acești oameni rămășițe sunt însărcinați să împărtășească soliile celor trei îngeri găsite în Apocalipsa 14:6-12.

Cele Trei Solii Îngerești

„Am văzut un alt înger, care zbura în înaltul cerului. El avea de vestit Evanghelia veșnică celor ce trăiesc pe pământ – la fiecare neam, seminție, limbă și popor. El spunea cu glas tare: „Fiți temători de Dumnezeu și dați-I slavă, pentru că a sosit ceasul judecății Lui! Închinați-vă Celui Ce a făcut cerul, pământul, marea și izvoarele de apă!”” (Apocalipsa 14:6,7 NTR)

Aceasta implică faptul că primul înger proclamă vestea bună veșnică că Dumnezeu este Creatorul nostru, sursa mântuirii. Și noi trebuie să ne închinăm numai Lui. De asemenea, indică faptul că a șaptea zi este Sabatul. Totuși, ea include mesajul că a venit ceasul judecății—o chemare la adevărata pocăință și reformă.

Mergând mai departe, Apocalipsa 14:8 spune: ”Un alt înger, al doilea, a urmat, zicând: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a dat să bea la toate neamurile din vinul furiei curviei ei!”” (Apocalipsa 14:8 NTR)

Acest al doilea înger avertizează că Babilonul, simbolul biblic al închinării false și constrângerii, va cădea. Judecata lui Dumnezeu vine. Deci, oamenii trebuie să fugă de confuzia Babilonului și de învățăturile sale false și să se întoarcă la Hristos și la adevărul său.

Solia îngerului al treilea avertizează, „zicând cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei și chipului ei și primește un semn pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul furiei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui, și va fi chinuit în foc și sulf înaintea îngerilor sfinți și înaintea Mielului.” (Apocalipsa 14:9,10 NTR)

Sfârșitul timpului

Această criză finală implică închinarea adevărată și falsă. Va veni timpul când toată lumea de pe pământ va decide dacă să se închine fiarei sau să fie fideli lui Dumnezeu.

Vestirea acestor mesaje este misiunea rămășiței poporului lui Dumnezeu. Prin Biserica rămășiței, el proclamă un mesaj pentru a restabili închinarea adevărată, chemând poporul Său din apostazie și pregătindu-i pentru întoarcerea Sa.

Sfârșitul este aproape. Isus vine în curând. Acum este timpul să ne dăruim inimile pe deplin Lui și să devenim parte a rămășiței, îndeplinind misiunea Sa.

Pentru a afla mai multe despre a treisprezecea doctrină fundamentală, mergeți la https://www.adventist.ro/ramasita-si-misiunea-ei/

Articolul anterior.