Blog

Mesajul special de Anul Nou a lui Ted N.C. Wilson

31 decembrie 2018 Silver Spring, Maryland, Statele Unite. Ted N.C. Wilson președintele Conferinței Generale a Adventiștilor de Ziua a Șaptea adresează un mesaj de Anul nou .  Salutări și An Nou Fericit! Stăm la începutul unui an nou de viață care Dumnezeu l-a acordat cu har fiecăruia dintre noi. Cum vom petrece viitoarele 365 de…

Read MoreLong right arrow
În Țările de Jos și Scandinavia

Tragedia veacurilor capitolul 13: În Țările de Jos și Scandinavia

În Țările de Jos și Scandinavia În această săptămână, pastorul Ted Wilson discută capitolul treisprezece din Tragedia veacurilor, „În Țările de Jos și Scandinavia”, în care Menno Simons, dintr-una din provinciile Olandei, s-a retras din…

Long right arrow Read More
Aleși pentru misiune

Calea pe care ne-a condus Dumnezeu (160 de ani de existență)

Aleși pentru misiune În această săptămână, pastorul Ted Wilson vorbește despre o dată foarte importantă din istoria poporului rămășiței lui Dumnezeu din zilele din urmă, 20 mai 1863, în care 18 delegați s-au reunit pentru…

Long right arrow Read More
Reforma în Franța partea 3

Tragedia veacurilor Capitolul 12:  Reforma în Franța Partea 3

Reforma în Franța partea 3 În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă să discute vorbească despre capitolul doisprezece din Tragedia veacurilor, „Reforma în Franța”, prin care Sfintele Scripturi au fost puse în mâinile oamenilor de…

Long right arrow Read More
Reforma în Franța partea 2

Reforma în Franța partea 2 – Tragedia veacurilor capitolul 12

Reforma în Franța partea 2 În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă să vorbească despre capitolul doisprezece din Tragedia veacurilor, „Reforma în Franța”, în care Sfintele Scripturi au fost puse în mâinile oamenilor de rând…

Long right arrow Read More
Reforma în Franța partea 1

Tragedia veacurilor capitolul 12: Reforma în Franța partea 1

Reforma în Franța partea 1 Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson abordează capitolul doisprezece din Tragedia veacurilor, „Reforma în Franța”, în care un distins profesor, Jacques Lefevre, a dat peste o Biblie în biblioteca Universității din…

Long right arrow Read More
Tragedia veacurilor capitolul 11: Protestul principilor

Tragedia veacurilor capitolul 11: Protestul principilor

Protestul principilor Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson abordează capitolul unsprezece al cărții Tragedia veacurilor, „Protestul principilor”, în care o altă adunare națională, cunoscută sub numele de „Dieta din Speier”, i-a acordat fiecărei persoane libertate în…

Long right arrow Read More
Tragedia veacurilor capitolul 10: Progresul Reformei în Germania

Tragedia veacurilor capitolul 10: Progresul Reformei în Germania

Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson și soția sa, Nancy, discută capitolul zece din Tragedia veacurilor, „Progresul Reformei în Germania”, în care întreaga Germanie fremăta, mii de oameni întrebându-se ce s-a întâmplat cu Martin Luther. Când…

Long right arrow Read More
Reformatorul elvețian partea 2

Tragedia veacurilor capitolul 9 partea 2: Reformatorul elvețian

În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă să vorbească despre capitolul nouă din Tragedia veacurilor, intitulat „Reformatorul elvețian”, în care Ulrich Zwingli începe să slujească într-o manieră marcantă la catedrala din Zurich. Acolo a predicat…

Long right arrow Read More
Tragedia veacurilor capitolul 9: Reformatorul elvețian

Tragedia veacurilor capitolul 9: Reformatorul elvețian

Reformatorul elvețian În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă să vorbească despre capitolul nouă al cărții Tragedia veacurilor, „Reformatorul elvețian”, care vorbește despre faptul că Ulrich Zwingli se confrunta cu o dilemă cu care mulți…

Long right arrow Read More
Tragedia veacurilor capitolul 8 partea 3: Luther înaintea Dietei

Tragedia veacurilor capitolul 8 partea 3: Luther înaintea Dietei

Luther înaintea Dietei partea 3 Săptămâna aceasta, pastorul Ted Wilson continuă să vorbească despre capitolul opt din Tragedia veacurilor. Acest capitol este intitulat „Luther înaintea Dietei”. Când împăratul Carol al V-lea și-a anunțat decizia de…

Long right arrow Read More