Blog

Reforma în Franța partea 3

Tragedia veacurilor Capitolul 12:  Reforma în Franța Partea 3

Reforma în Franța partea 3 În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă să discute vorbească despre capitolul doisprezece din Tragedia veacurilor, „Reforma în Franța”, prin care Sfintele Scripturi au fost puse în mâinile oamenilor de…

Long right arrow Read More
Reformatorul elvețian partea 2

Tragedia veacurilor capitolul 9 partea 2: Reformatorul elvețian

În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă să vorbească despre capitolul nouă din Tragedia veacurilor, intitulat „Reformatorul elvețian”, în care Ulrich Zwingli începe să slujească într-o manieră marcantă la catedrala din Zurich. Acolo a predicat…

Long right arrow Read More
Tragedia veacurilor capitolul 9: Reformatorul elvețian

Tragedia veacurilor capitolul 9: Reformatorul elvețian

Reformatorul elvețian În această săptămână, pastorul Ted Wilson continuă să vorbească despre capitolul nouă al cărții Tragedia veacurilor, „Reformatorul elvețian”, care vorbește despre faptul că Ulrich Zwingli se confrunta cu o dilemă cu care mulți…

Long right arrow Read More
Valdenzii

Tragedia veacurilor capitolul 4: Valdenzii

Valdenzii au fost, probabil, cel mai cunoscut grup de credincioși care au rămas credincioși adevărului biblic în timpul unei perioade de întuneric spiritual. Ei au reprezentat o legătură fidelă între credința apostolică și Reforma care…

Long right arrow Read More